Çerez Örnek
canlı destek

 

Ar-Ge Faaliyetleri

 

COVID-19 salgınının tüm dünyayı derinden sarstığı bugünlerde, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda güçlü, verimli, istikrarlı ve ekonomik anlamda kalkınmış bir toplum olmanın ön koşulunu oluşturan Ar-Ge faaliyetleri, dünyayı sarsan bu krizle mücadelenin de temel anahtarıdır. Bu bilinçle, üniversitemiz bünyesinde yer alan İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezinde (ARGEFAR) merkezli oluşturulan aşı araştırma ve geliştirme grubu öncülüğünde gerçekleştirilen “COVID-19’a karşı hızlı aşı geliştirilmesi” projesi detayları aşağıda yer almaktadır.

 

PROJE ADI: COVID-19’a karşı hızlı aşı geliştirilmesi

PROJE ÖZETİ: Şu anda dünyada SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) viral pnömoni pandemisi vardır. SARS-CoV-2’nin yaptığı hastalığa COVID-19 (Coronavirus Disease-19) adı verilmiştir. COVID-19’in ilk çıktığı arlık 2019 tarihinden bugüne kadar 3,5 ay geçmiş ve bugün itibarı ile hastalık 196 ülkede görülmekte, 375.498 insanı enfekte ettiği tanı testleri ile gösterilmiş ve bunlar içinden 16.362’sı ölümle sonuçlanmıştır. COVID-19, hızla ortaya çıkarak halk sağlığı için küresel bir tehdit oluşturmuştur. COVID-19 insanlarda semptomları hafif grip benzeri klinik yanında yaşamı tehdit eden ciddi pnömoni tablosuyla da karşımıza çıkmaktadır.

İnsandan insana bulaş hemen her kıtada gösterilmiştir ve buna bağlı olarak tüm dinyada kişisel koruyucu ekipman kıtlığı başgöstermiştir. Bunun yanında Coronavirüslerin çeşittli yüzeylerde farklı sürelerde canlı kalabildiği gösterilmiştir. Bu durumda hastalığın nazokomial yolla bulaşma riskini arttırmaktadır. Bu sebeplerle dünya üzerinde ilaç ve aşı araştırmaların bu hastalığın tehditi altındaki milyarlarca savunmasız insanı korumak yönünde ilerlemesi gerekmektedir.

Şu anda COVID-19 için spesifik bir anti-viral tedavi veya lisanslı aşı bulunmamaktadır. Eğer bir aşı bulunamaz ise SARS-CoV-2’nin global yayılımı tüm insanlarda kuvvetli koruyucu immun yanıt oluşana kadar devam edecektir.

Bu projenin amacı, COVID-19’a karşı hızlı aşı geliştirilmesidir. Bunun için öncelikle hücre kültürü teknikleri ile SARS-CoV-2 suşlarının izolasyonu, NGS ile full genom sekansının yapılması sonrası, tiplendirilmesi, antijenik proteinlerinin biyoinformatik analizi, izole edilen ve monolayer Vero E6 hücre kültürüne adapte edilen suşların kriyopreservasyonu gerçekleştirilecek ve  aşı virüsünün üretimi için süspanse kültüre adapte Vero hücre hattı kullanılacaktır. Ayrıca ileri biyoteknolojik aşı yöntemlerinden olan DNA aşısı formülasyonları oluşturulacaktır. En son olarak DNA aşısı ve inaktif SARS-CoV-2 aşı formülasyonları BALB/c farelere uygulanarak oluşan immun yanıtın değerlendirilecek, kalite kontrol, toksisite ve stabilite çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bu projenin gerçekleşmesi için Ege Üniversitesi ARGEFAR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, T.C. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nden 26 akademisyen araştırmacı, yurtiçi iki biyoteknoloji ve ilaç şirketinden 4 danışman ve Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Shan Lu danışman olarak destek verecektir.

Unvanı, Adı, Soyadı

Projedeki Görevi*

Çalışmakta Olduğu Kurum/Kuruluş

Uzmanlık Alanı**

Prof. Dr. Ercüment Karasulu

 Yürütücü

Ege Üniversitesi ARGEFAR

Eczacılık, Kalite kontrol

Doç. Dr. Mert Döşkaya

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Ar&Ge Lab

DNA aşısı Ar-Ge

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Ar&Ge Lab

DNA aşısı Ar-Ge

Doç. Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Ar&Ge Lab

DNA aşısı Ar-Ge

Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Aşı Araştırma Geliştirme, Hücre Kültürü

Prof. Dr. Elif Esin Hameş

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Aşı Araştırma Geliştirme, Hücre Kültürü

Doç. Dr. Sayıt Sargın

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Aşı Araştırma Geliştirme, Hücre Kültürü

Doç. Dr. Suphi S. Öncel

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Aşı Araştırma Geliştirme, Hücre Kültürü

Dr. Öğr. Üy. İsmail Hakkı Akgün

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Aşı Araştırma Geliştirme, Hücre Kültürü

Prof. Dr. Gülten Kantarcı

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji AD

Eczacılık Farmasötük Biyoteknoloji, Formülasyon, Toksisite, Stabilite

Dr. Öğr. Üy. Yücel Başpınar

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji AD

Eczacılık Farmasötük Biyoteknoloji, Formülasyon, Toksisite, Stabilite

Araş. Gör. Dr. Hasan Akbaba

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji AD

Eczacılık Farmasötük Biyoteknoloji, Formülasyon, Toksisite, Stabilite

Prof. Dr. Candan Çiçek

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Viroloji, SAR-CoV-2 moleküler tanı

Prof. Dr. Rüçhan Sertöz

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Viroloji, SAR-CoV-2 moleküler tanı

Doç. Dr. Hüseyin Can

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji AD

Moleküler Biyoloji, Biyoinformatik

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Enfeksiyon hastalıkları, COVID-19 uzmanı, Aşı

Prof. Dr. Meltem Taşbakan

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Enfeksiyon hastalıkları, COVID-19 uzmanı, Aşı

Dr. Öğr. Üy. Didem Şen Karaman

 Araştırmacı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal, nanoformülasyon

Dr. Öğr. Üy. Gülşah Erel Akbaba

 Araştırmacı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji AD

Eczacılık Farmasötük Biyoteknoloji, Formülasyon, Toksisite, Stabilite

Dr. Öğr. Üy. Zeynep Ahsen Koçer

 Araştırmacı

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Viroloji, Hücre kültürü, BSL-3 uzmanlığı

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu

 Araştırmacı

THSK, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ulusal İnfluenza Merkezi

Viroloji, Hücre kültürü

Dr. Ayşe Başak Altaş

 Araştırmacı

THSK, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ulusal İnfluenza Merkezi

Viroloji, Hücre kültürü

Prof. Dr. Selçuk Kılıç

 Araştırmacı

THSK, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ulusal İnfluenza Merkezi

Viroloji, Hücre kültürü

Dr. Fethiye Çöven

 Araştırmacı

T.C. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Viroloji, BSL-3 uzmanlığı

Dr. Öğr. Gör. Muhammet Karakavuk

 Araştırmacı

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu

DNA aşısı Ar-Ge

Doç. Dr. Emin Karaca

Araştırmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Genetik, NGS Sekans, Sanger Sekans

Dr. Hasan Ersin Zeytin

 Danışman

Nobel İlaç San. Tic. A.Ş.

Fermantasyon, Pilot üretim

Dr. Müşra Zeren

 Danışman

Nobel İlaç San. Tic. A.Ş.

Fermantasyon, Pilot üretim

Dr. Aziz Çaylı

 Danışman

Florabio Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş.

Hücre kültürü, Besiyeri

Cem Erdem

 Danışman

Florabio Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş.

Hücre kültürü, Besiyeri

Prof. Shan Lu

 Danışman

Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşı Araştırma ve Geliştirme

Dr. Tolga Ovayurt

Bursiyer

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik AD

Biyoinformatik

Bursiyer-2

Bursiyer

Yeni Bursiyer

Yeni Bursiyer

Bursiyer-3

Bursiyer

Yeni Bursiyer

Yeni Bursiyer

Bursiyer-4

Bursiyer

Yeni Bursiyer

Yeni Bursiyer

Bursiyer-5

Bursiyer

Yeni Bursiyer

Yeni Bursiyer

Bursiyer-6

Bursiyer

Yeni Bursiyer

Yeni Bursiyer

PROJE ADI: Virüsü Tanıyalım, Önlemimizi Alalım Bu Mücadeleyi EGE ile Kazanalım

Proje Genel Amacı (2500): Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19; başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler ile sağlık personeli olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkiye sahiptir. Proje ile amacımız; Bölgenin ve Ülkemizin öncü sağlık altyapılarını içerisinde barındıran Ege Üniversitesi olarak COVID-19’a karşı gerekli mücadeleyi vererek dezavantajlı (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, geçici koruma statüsü altındaki yabancılar, yaşlılar vd.) bireylerin bu salgından en az düzeyde etkilenmesi için sağlık hizmetleri ve bu hizmetleri destekleyici yapılara kolay erişimlerinin sağlanması ile bu hizmetleri veren sağlık personelimizin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Ekibi


Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE

Prof. Dr. Esra ENGİN

Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

Prof. Dr. Hülya YILMAZ

Prof. Dr. Nakife Yasemin TOPALOĞLU

Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER

Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL

Prof. Dr. Ülkü GÜNEŞ

Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN      

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ

Doç. Dr Fırat SARSAR     

Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR      

Doç. Dr. Özge ALTUN KÖRUOĞLU

Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR

Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN    

Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN

Doç. Dr. Tamer KARAYILDIRIM

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Dr. Nurgül KOCAKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Elif ERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Emine SEZER,

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah AKKURT

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZKESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Mesut GÖNÜLTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nuray ELİBOL

Dr. Öğr. Üyesi Özgün YILMAZ,       

Dr. Öğr. Üyesi Renginar DÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan TOPÇU

Dr. Öğr. Üyesi Sinan YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Aysun BALTACI

Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz GÜRSES

Araş. Gör. Dr. Aslı ATA

Araş. Gör. Dr. Beril CEYLAN

Araş. Gör. Dr. Ebru KABAKÇI

Araş. Gör. Dr. Güliz AK

Araş. Gör. Okan BURSA,

Arş. Gör. Dr. Gizem BEYCAN EKİTLİ

Atalay AKTUNA,

Evrim AKGÜNDÜZ,

İletişim Uzmanı Buğçe KAMER BAYBAŞ

Seyfi DURMAZ

Uzm. Dr. Ayşe DAYLAN       

Uzm. Psk./ Psikodramatist Özlem DEMİRCİ

 

PROJE ADI: Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ve MEDİZONE İLAÇ A.Ş. İşbirliği protokolü çerçevesinde ‘COVID-19 Bulası ile Karsı Karsıya Kalmıs Kisilerde Üst Solunum Yolu Yetmezliğine Karsı Kullanılacak Poliherbal Ürün Geliştirilmesi’

PROJE KAPSAMI: Bu çalışmanın konusu; Covid-19 hastalarında üst solunum yolu sorunlarını en aza indirecek ya da ortadan kaldıracak bitkisel kökenli bir tedavi Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler ya da tedavi desteği Tarım Bakanlığı onaylı ürünler geliştirmektir.

Proje poliherbal bir formülasyonun gelistirilmesi ve farmasötik ürüne dönüşebilmesi için yapılması gereken arastırmalar, uygulanması gereken yöntemlerden oluşturmaktadır. Bu çalışmada, halk arasında soğuk algınlığı ve grip tedavisinde geleneksel kullanımı bulunan ve aynı zamanda bilimsel kaynaklarda yer alan beş bitki seçilmiştir. Geliştirilmesi planlanan kombinasyondaki bitkilerin her biri hala geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bu projede 5 bitkiyi kombine ederek Covid-19 dahil solunum yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığı ve grip hastalarına yönelik tedavide kullanılabilecek yeni ve inovatif bir yardımcı ürünlerin kullanıma sunulması planlanmaktadır. Geliştirilmesi planlanan kombinasyondaki bitkilerin her biri hala geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bu projede 5 bitkiyi kombine ederek Covid-19 dahil solunum yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığı ve grip hastalarına yönelik tedavide kullanılabilecek yeni ve inovatif bir yardımcı ürünlerin kullanıma sunulması planlanmaktadır. Bu seçilen beş bitkinin fitokimyasal içerikleri incelendiginde, hepsinin antibakteriyel, antifungal ve antioksidan etkili uçucu yağlar, flavonoidler ve fenolik bileşikler içerdigi görülmektedir. Bu bitkilerden hazırlanan poliherbal ürünlerin total fenol ve flavonoid içerik üzerinden standardizasyonu, antimikrobiyal etki, antioksidan aktivite, sitotoksik ve mutajenik özellikleri bakımından değerlendirilecektir. Biyolojik aktivite ve toksisite potansiyelinin bitkisel kökenli bir ürünler karısımı için ortaya konacağı bu çalışma, Sağlık Bakanlığı Ortak Teknik Dökümanın gereklilikleri standardında tarafımızdan yapılmış olacaktır. Bu proje bir poliherbal formülasyonun tedavi edici bir ürüne dönüşebilme ve ilaç olarak ruhsat alabilme adına bir model çalışma olacaktır. Poliherbal olarak tasarladığımız ürünler ise; çay, şase ve kapsül olmak üzere 3 farklı formda geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ürünler ile ilgili yol haritamızı Covid-19 özelindeki aciliyet nedeni ile en hızlı şekilde tedavide kullanılabilmesi için belirlemiş bulunmaktayız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ