Çerez Örnek
canlı destek

 

Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi

 

Maske Üretim Çalışması

Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezimiz ile Emel Akın Meslek Yüksekokulumuz tarafından koruyucu maske üretimi gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak üretimde kullanılacak olan maske kumaşı ve diğer malzemelerin temini gerçekleştirilirken, haftalık iş planları oluşturularak üretimin sürekliliği sağlanmaktadır. Üretilen maskeler, laboratuvar tipi UV ışık kabininden geçirilerek sterilize edilmekte, kutulara yerleştirilerek paketlenmekte ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne iletilmektedir. Bunların yanı sıra Merkez laboratuvarlarımızda AFAD ve KIZILAY tarafından gönderilen çadır, yatak ve battaniye gibi tekstil ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri test edilmekte, gerekli teknik özellikleri taşıyıp taşımadıkları incelenmektedir.

Maske Makinesi Tasarımı

TEKAUM ve Emel Akın Meslek Yüksekokulu tarafından maske üretim hızının arttırılması amacıyla yarı otomatik bir maske üretim sistemi tasarlanmıştır. Hazırlanan bu model, Ege Üniversitesi tarafından İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA) sunulan "Virüsü Tanıyalım, Önlemimizi Alalım, Bu Mücadele'yi Ege ile Kazanalım" başlıklı proje önerisinde 2. iş paketi olarak yer almıştır. Bu kapsamda tasarlanan makine modeli, tamamen yerli imkânlarla yarı otomatik bir maske makinesinin geliştirilmesini konu almaktadır.

Koruyucu Kıyafet Üretimine Destek Çalışması

Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Moda Tasarım Yüksekokulumuz tarafından üç boyutlu yazıcı ile Covid-19 ile mücadelede kullanılan siperlikler üretilmektedir. Ayrıca Emel Akın Yüksekokulu tarafından yerli koruyucu kıyafet üreten firmalara teknik destek verilmektedir.

Gri Atık Kutuları

Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında; çalışanların kullandığı maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde gerekli önemleri alarak tahsis edilen gri atık kutuları ilçe kampüslerimiz de dahil olmak üzere tüm birimlere yerleştirilmiştir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ