Çerez Örnek
canlı destek

 

Sağlık Hizmetleri Sunumu

Ege Üniversitesi Koronavirüs Komisyonu kuruldu

11 Mart 2019’da Türkiye’de ilk COVID-19 olgusu tanısı konduktan sonra Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapılan atamayla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kutsal Turhan Başkanlığında 16.03.2020’de salgınla mücadelede Hastane Afet Planı çerçevesinde hızlı kararlar alınıp uygulanmasına yönelik olarak Ege Üniversitesi Koronavirüs Komisyonu kuruldu. Komisyon üyeleri; Tuncay Göksel, Yüksel Atay, Ali Veral, Bilgin Arda, Cemil Gürgün, Çağlar Uz, Murat Ersel, Rüçhan Sertöz, Raika Durusoy, Candan Çiçek’tir.

Ege Üniversitesi Hastanesinde Covıd- 19 alanları oluşturuldu

Salgınla mücadelede ilk olarak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi ile Göğüs Hastalıkları Servis ve 16 yataklı 3.basamak Yoğun Bakımı COVID-19 alanları kapsamına alındı. Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesi tümüyle negatif basınçlı sistem haline getirildi. Göğüs-Enfeksiyon binasına giriş çıkışlar sadece sağlık personeline izin verilecek şekilde sınırlandırıldı. Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Servislerinde yatan COVID-19 enfeksiyonu dışındaki hastalar İç Hastalıkları 5. Kata nakledildi.18 yataklı 3 basamak YB yatağına sahip Yanık Servisi COVID-19 hastalarına tahsis edildi. Acil Serviste COVID-19 şüpheli olgulara yönelik 2. bir giriş yapılarak,özel düzenleme yapıldı. Salgının ilerleyen günlerinde hasta sayısının artması nedeniyle yeni servis alanlarının açılması ihtiyacı doğdu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası da boşaltılıp COVID-19 hastanesi haline getirildi ve tüm odalarına 2 gün içinde merkezi oksijen sistemi döşendi. Daha sonraki hafta Gastroenteroloji Binası boşaltılıp COVID-19 alanı kapsamına alındı. Gastroenteroloji Binasında yer alan 12 yataklı 1.basamak yoğun bakım, kuru hava ve vakum sistemi yenilenip, 3. Basamak yoğun bakım standartlarına getirildi. Ayrıca Erişkin ve Çocuk Acil Servislerinde, Çalışan Sağlığı Biriminde ve COVID-19 Kontrol Polikliniğinde negatif basınçlı izole örnek alma sistemleri kuruldu. Artan hasta sayısı ve COVID-19 tanısında arada kaldığımız olgulara yönelik çözüm olarak bir Gri YBÜ ve Gri Servis alanı tanımlama zorunluluğu doğdu. Bu amaçla 6. Kat Nöroloji Servisi ve yoğun bakım ünitesi COVID-19 Gri Bölge ilan edildi.

Teletıp Poliklinik Sistemi

Covıd-19 ile mücadelede ilk olarak hastanemizdeki hasta ziyaretleri yasaklanarak,  aciliyet gerektirmeyen girişim/ ameliyatlar ertelendi. Onkolojik tedaviler aksatılmadan yapılarak Koronavirüs salgını sırasında riskli olarak tanımlanan kronik bir hastalığa sahip hastalara hastaneye gelmeden sağlık hizmeti sunmak amacıyla “Teletıp Poliklinik Sistemi” kuruldu. Bu sistemde Hastanemiz elektronik sistemine  kayıtlı olan  hastalar,  doktoru tarafından aranıp telefonda sorunları çözülmeye çalışıldı. Hastaların  tedavileri gözden geçirilerek gerektiği takdirde elektronik reçete yazıldı.  Hastaların  hastaneye gelmesi gerektiren durumlarda ise  hastalarımıza randevu ayarlanıp, hastaneye davet edildiler. Bu sayede poliklinik alanlarında bekleme önlenip, temas engellenmiş oldu. Teletıp Poliklinik Sistemi,  pek çok birimde başarı ile uygulanmaya devam etmektedir.

Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu kuruldu

Farklı birimlerden hocalarımızın katılımı ile Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu kuruldu ve tanı ve tedavi süreçlerinde hastanemize yönelik düzenlemeler, algoritmalar yapıldı. Hastane Web Sayfamıza eklenen COVID-19 alanı eklendi. Bu sistem üzerinden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Rehberleri günü gününe duyuruldu. Tüm bu gelişmelere ilaveten Ege Üniversitesi Hastanesi Algoritmaları yayınlandı. Ayrıca web sayfamızda konun uzmanı hocalarımız tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim videoları yayınlanmaya başlandı.

Koronavirüs Personel Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Hastanemiz bünyesinde Koronavirüs Personel Planlama Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kurul tarafından destek verilecek birimlerin planlanması yapıldı. Artan hasta sayısı nedeniyle Dahili, Cerrahi, Temel tüm Anabilim Dalları ile İdari birimlerdeki tüm çalışanlarımız (öğretim üyesi,uzman, asistan, hemşire, sağlık teknikeri, idari personel, destek ve temizlik elemanları) planlama çerçevesinde COVID-19 alanlarına destek vermeye başladı. Salgınla organize bilimsel bir mücadele planı ortaya koymak için multidisipliner ekipler tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine özgü aşağıdaki algoritmalar hazırlanandı:

  • Ege Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Radyoloji Algoritması
  • Ege Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Salgın Dönemi Acil Servis İlk Başvuru Triyajı Algoritması
  • Ege Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Salgın Dönemi Yoğun Bakım Yatış Algoritması
  • Ege Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Salgın Dönemi Acil Servisten Yapılacak Servis Yatışlarının Yönetimi Algortiması

Hastanemiz, Covıd-19 testlerinin yapılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız COVID-19 testlerinin yapılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Kendi hastanemiz yanı sıra bölgemizdeki diğer hastanelere de 7/24 hizmet vermeye başladı. COVID-19 tanı test sonuçları hekimlerimiz ve hastalarımız tarafından TC ve protokol numaralarıyla Elektronik Hasta Dosyasında (EHD)’dan ve E-Nabızdan ulaşabilir hale getirildi.

Sağlık Çalışanlarına Destek

Tüm ihtiyaçları Üniversitemiz tarafından karşılanan sağlık çalışanlarımıza, EÜ Üniversitesi Köyünde 3 blokta toplam 285 oda ve Hasta Konuk Evinde kalacak yer tahsis edildi.

Hastanemizde İmmün Plazma tedavi yöntemini uygulanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı immün plazma yöntemi ile tedavi hastanemizde başarıyla yürütülmektedir. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisi hıxlı bir biçimde uygulanmaktadır.

Ege Üniversitesi Hastanesi Covıd-19 verileri

Bizler 14. yüzyıldaki büyük veba salgınını ya da 20. yüzyılın başındaki İspanyol gribini nasıl tarih ve tıp kitaplarında merakla okuyorsak, bizden sonra gelecek nesillerin yüzyıllar sonra bile “2019-2020 Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi” olarak okuyacağı zor bir dönemi, insanlığın verdiği büyük sınavlardan birini hep birlikte yaşıyoruz; başka bir deyişle tarihe tanıklık ediyoruz. Bilim ve teknolojide son 100 yılda yaşanan inanılmaz ilerlemeye rağmen dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile on binlerce insanın hayatını kaybediyor olmasından ciddiyetini ve başa çıkmanın zorluğunu rahatlıkla anlayabileceğimiz bu salgın, umuyoruz ki yakın zamanda etkisini kaybedecek ve inanıyor ve biliyoruz ki bilim bu hastalığa da bir çare üretecek. Ancak o gün gelinceye kadar her birimizin üstüne bu salgın sürecini en hafif hasarla atlatabilmemiz için önemli görevler düştüğünü unutmamalıyız.

Ülkemizde ilk hastanın tanı aldığı günden bu yana Üniversitemiz salgın süreci ile ilgili görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiş ve bölgenin, hatta ülkenin en önemli eğitim, araştırma ve sağlık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her üniversitede kurulması istenen Koronavirüs Koordinasyon Komisyonu Üniversitemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğüyle 16 Mart 2020 günü kurulmuş (EGE-KOVKOM) ve aynı gün yaptığı toplantıda küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs'e (COVID-19) karşı Cumhurbaşkanlığı Makamı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Üniversitemizde yapılacak bilgilendirme çalışmaları ile Üniversitemiz ve Tıp Fakültesi Hastanemizde alınacak önlemlere ilişkin önemli kararlar almıştır. Rektör Hocamızın onayıyla aynı gün tüm çalışanlarımıza duyurulan önlemler arasında, Üniversitemizin elinde bulunan bütün duyuru yolları (televizyon, radyo, web sayfaları, e-posta, dev ekranlar, afişler vb) kullanılarak Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili bilgilendirme afişlerinin paylaşılması ve bunların güncellenmesi; tüm kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlerin iptal edilmesi; kütüphanemizin, okuma salonlarımızın, tüm spor tesislerimizin, tüm yemekhanelerimizin kapatılması; büfe-kantin ve kafeteryaların sadece “al-götür” şeklinde hizmet vermesi; hastalık açısından risk grubunda olan bağışıklığı baskılanmış, kronik hastalığı olan, ileri yaşlı olan personelimizin idari izinli sayılması ve hastanemizde aldığımız sayısız önlem gibi pek çok radikal karar sayılabilir. EGE-KOVKOM gerekli olan her zaman toplantılarına devam ederek Sağlık Bakanlığının, YÖK’ün ya da Cumhurbaşkanlığının güncel kararlarının Üniversitemizde de uygulanmasını sağlamaktadır.

Maske takmaya, sosyal mesafe kuralına, internet üzerinden toplantılar yapmaya, restoranlara-kafelere-alışveriş merkezlerine gitmeyip evlerimizde oturmaya, el sıkışmamaya ve öpüşmemeye, saçlarımızı kendimiz kesmeye; konser, sinema, tiyatro gibi pek çok etkinliğin yokluğuna ve 2020 yılına girerken belki hayal bile edemeyeceğimiz başka pek çok değişikliğe adapte olmak zorunda kaldığımız bu olağan üstü dönemi en az hasarla ve bir an önce atlatabilmek hepimizin ortak dileği. Üniversitemiz ve bölgenin en büyük ve en köklü sağlık kuruluşu olan Üniversite Hastanemiz şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin sağlığı ve refahı için üzerine düşen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 65 yıllık tarihine, bilgi birikimine, deneyimine ve seçkin akademik kadrosuna yakışır şekilde eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir.

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİCOVID-19 VERİLERİ

18.03.2020 - 27.04.2020

COVID Poliklinik Başvurusu 4835
Hastaneye Yatış 1635
Hastaneye Yatanlarda Kesin Tanı 456 (%28)
Yoğun Bakım Yatış 217
Taburculuk 1377
Vefat Eden 16
PCR Test Sayısı 12000
Test Pozitifliği 1065 (10.5)
Ege Üniversitesi Hastalarına Yapılan Test Sayısı 5864
Ege Üniversitesi Hastalarında Test Pozitifliği 583 (10)
Enfekte Personel 43
Hekim 14
Hemşire 11

Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Hizmetleri

Diş Hekimliği Fakültesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve YÖK tarafından iletilen ‘Acil ve Zorunlu Diş Hekimliği’ uygulamaları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet ERDİLEK sorumluluğunda, Pandemi Kliniği olarak belirlenen tek bir klinikte verilmektedir. Hastalar Dekan Yardımcısı tarafından yürütülen triyaj işlemini takiben ateş ölçümleri ve sorgulamaları yapılarak kliniğe alınmakta, sağlık hizmetleri Diş Hekimliğinin tüm Uzmanlık Alanlarını temsil eden Uzmanlık Öğrencileri tarafından hasta ve hekim güvenliği en üst düzeyde gözetilerek verilmektedir. Ayrıca sunulan sağlık hizmetine her bölümden bir öğretim üyesi icapçı olarak da destek vermektedir. Tedavi sırasında diş hekimleri, hemşireler ve tüm yardımcı personel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği tarafından tedariği sağlanan kişisel korunma ekipmanlarını (cerrahi maske, N95 maske, önlük, yüz sperliği, bone, vb.) kullanarak ve sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edilerek hizmet vermektedir. Ayrıca Adli Vaka Yönetimi, Ağız Kanserli Hastaların Tedavi Yönetimi ve Bilirkişi hizmetleri de aksamadan verilmektedir. Fakültemizde ayrıca da hastalara telefon ile de bilgilendirilme ve yönlendirme yapılmaktadır. Fakültede ayaktan hizmet verilen hasta sayısı güne bağlı olarak değişmekte olup günde ortalama 30 hastaya tedavi hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca fakülte daha önceden devam eden hastalarına (öğrenci ve öğretim elemanlarının), üniversite personeli ve yakınlarına, il ve bölgemizdeki sağlık kuruluşlarından fakülteye sevk edilen hastalara, hasta mağduriyetine yol açmayacak şekilde hizmet vererek kamu hizmetinin devamlılığına katkıda bulunulmaktadır. Fakültede verilen hizmetlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberler doğrultusunda Kalite Yönetim Birimi Komisyonları (Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Hasta Güvenliği, Eğitim Komisyonları başta olmak üzere), ISG kurulu tarafından hazırlanan ve güncellenen formlar (triyaj, COVID 19 onam, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tedavi bildirim), olgu algoritmaları, prosedürler (dental işlemler prosedürü, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sosyal ortam önlemleri, temizlik ve dekontaminasyon, enfeksiyon kontrol) ile işleyiş planları (hasta yönetimi, temizlik yönetimi) kullanılmaktadır. Konu ile ilgili güncellenen bilgiler ekiplerle sık sık paylaşılmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ